Usługi

Soczewki kontaktowe wraz z doborem i aplikacją

Zapraszamy Państwa do naszego Centrum Optyczno - Okulistyczne w celu doboru i aplikacji korekcyjnych soczewek kontaktowych, zarówno sferycznych jak i torycznych oraz progresywnych. W swojej ofercie mamy soczewki: jednodniowe oraz miesięczne.

Jeśli nie występują przeciwwskazania do użytkowania soczewek kontaktowych, to:

  • Specjalista wybiera odpowiedni typ soczewek i dokonuje pierwszego ich założenia na rogówki oczu oraz kontroluje ich ułożenie
  • Po 15 minutach przeprowadza się pierwszą kontrolę podczas której sprawdza się stopień dopasowania soczewek
  • Po założeniu dobranych soczewek pacjent zostaje szczegółowo zaznajomiony z zasadami korzystania z soczewek kontaktowych – ćwiczy sposoby zakładania, zdejmowania i pielęgnowania soczewek kontaktowych
  • Każdy użytkownik soczewek kontaktowych powinien stawiać się na wizyty kontrolne u swego specjalisty. Tylko zachowanie takiej systematyczności wizyt kontrolnych jest gwarancją wychwycenia ewentualnych powikłań już we wczesnym etapie
soczewki kontaktowe bydgoszcz